AIKAKAUSLEHDEN TILAAJAN PALVELUSIVUT

Magazine Subscriber's Service Pages


Kotisivu    Asiakaspalvelu    Tilauspalvelu    FAQ    Muutos    Yritys   

KYSY PARAS TARJOUKSEMME MISTÄ TAHANSA AIKAKAUSLEHDESTÄ. Lähetä yhteystiedot e-mailina NIIN SOITAMME SINULLE.

Jos lähetät viestin ulkomailta vastaamme sinulle e-maililla suomeksi tai englanniksi. Viestisi kulkee näin salattuna turvallisinta siirtomediaa käyttäen.


Mikäli tahdot aloitussivulle, valitse otsikko Kotisivu.

Tekijänoikeus - Copyright ©

Tekijänoikeus Suomessa perustuu lakiin (404/161) siihen tehtyine muutoksineen (yli 20 kpl). Tekijänoikeuslain soveltamisesta on annettu asetus (574/1995). Samoin on annettu asetus tekijänoikeuslain soveltamisesta eräissä tapauksissa Euroopan talousalueeseen kuuluvista valtioista peräisin oleviin suojan kohteisiin (575/1995). Muilta osin Suomea velvoittavat erillisillä laeilla ja asetuksilla voimaan saatetut kansainväliset sopimukset. Euroopan Unionin Tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) tuli voimaan Suomessa 25.5.2018.

Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saamiseksi teoksen tulee ylittää niin sanottu teoskynnys eli yltää teostasoon. Suojattu teos on tekijänsä luovan työn omaperäinen tulos. Tekijänoikeus syntyy, kun teos on luotu. Oikeuden saaminen ei edellytä rekisteröintiä, ilmoitusta tai muunlaisen velvollisuuden täyttämistä.

Laatija: Antero Dahlström


Copyright 2023 © Tilaajapalvelu J.A. Dahlström